Category: Education

Allt för friskare djur – en podcast från Swevet med inspirerande och fördjupande samtal
med några av landets främsta experter inom djurhälsa.

Kontakta oss gärna via podcast@swevet.se

5 Sara Molin: ”Djurhälsopersonal ställer orimliga krav på sig själva”

November 11, 2020

Djurhälsopersonalens vardag är ofta stressfylld med mycket att göra, kort om folk och höga krav från djurägare. Men även de krav man sätter på sig själv spelar stor roll för stressnivå och det psykiska måendet. Sara Molin, chefsveterinär på Alingsås djursjukhus och träningsinfluencer, delar med sig av sin historia om hur hon gick från överviktig till vältränad, sina tankar om stress och arbetssituationen i branschen, och hur hon får in tio timmars träning per vecka i sitt livspussel med familj och heltidsarbete som veterinär.