Category: Education

Allt för friskare djur – en podcast från Swevet med inspirerande och fördjupande samtal
med några av landets främsta experter inom djurhälsa.

Kontakta oss gärna via podcast@swevet.se

1 Anya Thörnqvist: ”Psykofarmaka är för mig vad NSAID är för en ortoped”

October 14, 2020

Första gästen i Swevets nya podcast är Anya Thörnqvist – en veterinär som har specialiserat sig inom etologi och har patienter från hela landet. Hon arbetar i stort sett bara med "beteendepatienter” som kissande katter, rädda hundar och djur med demens. I podden berättar Anya hur hon med sin unika kompetens kan hjälpa patienterna både medicinskt och med anpassningar av deras miljö.